Reality Junkies - 20/01/10 - Gia Derza: Teach Me - 1080p